• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Veel bedrijven waar brandbare stoffen aanwezig zijn hebben de risico’s t.a.v. explosieve atmosferen beoordeeld en vastgelegd in een explosieveiligheidsdocument (EVD). Het EVD schrijft voor wat voor materieel is toegelaten in de zogenoemde zones. 

Vaak wordt naar eer en geweten explosieveilig materieel toegepast in een zone, bijv. een ATEX uitgevoerde elektromotor, pomp, verlichtingsarmatuur, werkschakelaar, etc. Hiermee lijkt wat materieel betreft alles in orde te zijn. Echter, het materieel…

Eerder gepubliceerd: