• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Disclaimer

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. BulkOnline geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen met ons.

Gebruik website
BulkOnline is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de BulkOnline website. Op de BULKONLINE website is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Externe links
De BulkOnline website bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. BulkOnline kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intellectueel eigendom
De teksten van de BulkOnline website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de BulkOnline website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij BulkOnline.
BulkOnline respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met ons.

BulkOnline® en logo zijn geregistreerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. BulkOnline® is een geregistreerde handelsnaam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

© 2014 BulkOnline®, HOLLANDSCH® alle rechten voorbehouden.