• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

STEM Industrial Marketing CentreSTEM Techniek en Marketing BV, ontstaan uit de ruim 30 jaar geleden opgerichte Stichting Techniek en Marketing, werd eind 2008 STEM Industrial Marketing Centre. Prettig voor onze internationale klanten en zeker geen belemmering voor onze Nederlandse relaties, die in meerderheid internationaal georiënteerd zijn. De eerste vruchten die wij van deze ommezwaai mochten plukken waren wrang, namelijk STEM werd volledig ondergedompeld in de internationale crisis. Echter dit heeft ons gemotiveerd om de onderneming te reorganiseren en te moderniseren. Enkelen onder u hebben korte berichten van ons ontvangen over de voortgang van bestaande programma’s en de aanzet tot nieuwe. Die lijn zetten we door.

Sterker nog, STEM is weer op weg omhoog. Hoe? Door ons primaire product, Industriële Marketing, toe te passen op onszelf. Wat hebben jullie gedaan, zult u zich afvragen. Wij hebben eerst ons bedrijf ‘lean’ gemaakt. Daarna hebben we alle communicatie met klanten over de laatste 12 maanden geanalyseerd. Bij deze analyse hebben we vooral naar onze respons op uw vragen gekeken. Daar was zeker ruimte voor verbetering. Het kan sneller en adequater. Door veel met u, klant, in overleg te treden, is onze dienstverlening verbeterd. Daarna hebben wij ons klantenbestand kritisch beken. Als je niet oppast, vult zelfs het meest geavanceerde database systeem zich met fouten. Ben je er niet dagelijks alert op, dan strooi je jezelf zand in de ogen als je denkt dat je je klanten kent. Ook van deze aanpak hebben we veel geleerd. Als volgende stap zijn wij gaan nadenken op welke wijze wij innovatief kunnen bijdragen aan uw succes. Met een aantal van u zijn inmiddels afspraken gemaakt over nieuwe creatieve manieren om onze kennis en methoden over te brengen, zonder dat u onmiddellijk in budgettaire discussies vervalt. Bovendien hebben de grote industrieën achter STEM, mankracht en kennis toegevoegd aan onze leergangen. Kennis die u ter beschikking staat. En zo zijn er meer stappen gezet, die wij graag met u bespreken.

Een laatste willen we graag noemen. STEM heeft inmiddels relaties met meer hoogleraren en kennisinstituten dan ooit tevoren. STEM Industrial Marketing Centre is wederom het kenniscentrum voor industrie en ondernemer.

Onze boodschap aan u is dan ook de volgende: Industriële Marketing innovatief gebracht en integraal doorgevoerd is een krachtbron die de weg omhoog voedt.

Bedrijf STEM Industrial Marketing Centre
Adres Potgieterlaan 8
Postcode Plaats 2274GM VOORBURG
Land Nederland
Telefoonnummer 085 104 65 36
Faxnummer
E-mailadres contact@stem-imc.com
Website www.stem-imc.com
Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer Afdeling Functie
Dhr. de Vries, Willem willemdevries@ste... 06 204 275 84 Managing Partner
Dhr. Fleischeuer, Jos josfleischeuer@st... 085 104 65 36 Associate Partner

Merken

Artikelen