• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Technotrans BV, Institute for Technology Transfer

Uitlijnen van pompen

dinsdag, 16 juni 2009

Large_technotrans

1 dag
Plaats: Bunnik

Over de noodzaak van het uitlijnen van pompen bestaan in de praktijk veel misverstanden. Hoewel het de taak van een leverancier is om pompen uit te lijnen (de zg. voor-uitlijning), blijkt dat na in gebruikneming van de pomp(en) afwijkingen kunnen gaan ontstaan. De oorzaken daarvan kunnen zeer divers zijn: bijvoorbeeld uitzetting ten gevolge van bedrijfstemperatuur, of hoge temperatuur van het medium, tordering van de grondplaat, onjuiste montage van de zuig- en persleiding, of bijv.fundatiebouten die te strak zijn aangedraaid, wat grote gevolgen kan hebben voor pomplagers, motorlagers en koppelingproppen.

Tijdens de eendaagse cursus Uitlijnen van Pompen krijgt u via zowel theorie als praktijkopstellingen informatie over de wijze waarop u
praktijkproblemen voor kunt zijn of verhelpen. Vanwege de interactieve opzet van deze cursus is het aantal deelnemers aan een maximum gebonden.

Het cursusprogramma omvat de volgende aspecten:
- Gevolgen van uitlijnfouten; onnodige machineuitval; praktijkvoorbeelden
- Spanningen op de pomp door leidingwerk en spanningsvrij maken van leidingen
- Controle en correctie van de soft foot; correct gebruik van vulplaten en ander opvulmateriaal
- Asuitlijning vs. koppelingsuitlijning; verschillende methodes en technieken
- Correcte interpretatie van meetresultaten; toleranties; koppelingswaarden en correcties
- Toleranties voor tussenassen
- Opstelling van een meetsysteem: laser; prisma; detector; bediening; meetprincipe
- Diverse meetmodi, hun toepassingsdomeinen en kenmerken; praktische oefeningen:continu, multipoint, statisch; vergelijking van resultaten
- Standaard uitlijnen in de praktijk: opstelling, afmetingen invoeren, continu meet modus, opslaan in geheugen, rapporteren
- Soft foot; meting en correctie; parallelle soft foot, Kipvoet
- Gebruik van tolerantietabellen; schetsen van uitlijnsituatie, vaste voeten kiezen, Move
- mogelijkheden en beperkingen
- Uitlijnen van de linkse machine; keuze van vaste voeten; uitlijnen met beperkte correctiemogelijkheden
- Uitlijnen, rekening houdend met thermische effecten; specificaties van de fabrikant invoeren.

Cursustijden: aanvang 09.00 u. afsluiting 17.00 u.
Deze training kan ook als één- of meerdaagse
cursus bedrijfsintern en afgestemd op uw
apparatuur en installaties worden verzorgd.


Dit is een activiteit van Technotrans BV, Institute for Technology Transfer