• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Technotrans BV, Institute for Technology Transfer

CE markering / Machinerichtlijn

dinsdag, 03 november 2009

Large_technotrans

2 dagen
Plaats: Utrecht, Nederland
Deze cursus wordt ook op 10 november gegeven

De Europese richtlijnen voor Machines en Arbeidsmiddelen hebben grote invloed op het dagelijks werk van zowel producenten, importeurs als gebruikers van machines. Er is een compleet nieuwe Machine Richtlijn en deze zal na enige tijd voor implementatie in de EU lidstaten effectief worden. Ook nu nog, jaren na het van kracht worden van beide richtlijnen worstelen technische diensten en engineering groepen met hun status als machinebouwer, met alle CE- en dossiergevolgen van dien. Machinebeheerders moeten vaststellen dat hoofdstuk 7 van het
Arbobesluit voor bestaande machines vrijwel hetzelfde hoge veiligheidsniveau verlangt als de Machinerichtlijn.

Tot de vele probleempunten en onduidelijkheden die er met de huidige Machinerichtlijn zijn behoren:
• Behoefte aan verduidelijking van het begrip “machine” en de uitzonderingen hierop.
• Machines waarvoor een IIB verklaring geldt dienen ook een technisch constructiedossier (tcd) te hebben. Momenteel volgen sommige toeleveranciers deze werkwijze wel, maar anderen niet.
• Er komt eenverduidelijking van het begrip “veiligheidscomponent”ener volgen hierover extra bijlagen met voorbeelden.
• Er komen nadere toevoegingen met betrekking tot risicobeoordeling en ergonomie (werkplek).

Tijdens de tweedaagse cursus “CE Markering; praktisch omgaan met de Machinerichtlijn en Richtlijn Arbeids-middelen” zult u als cursist diverse case studies doorlopen en u bezig houden met een gedetailleerde risicobeoordeling en risicoreductie.

Programma eerste cursusdag:

Achtergronden Machinerichtlijn / Richtlijn Arbeidsmiddelen:
• Achtergronden en doelstellingen
• Toepassingsgebied
• Begrippen ‘CE’, ‘IIA’ en ‘IIB’
• Nieuwbouw en ingrepen in bestaande machines: component of machine? Vervanging, revisie of modificatie? CE of niet?
• Het toegenomen belang van normen
• Verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid, bevoegdheid
• Welke wijzigingen tekenen zich af?

Inleiding tot risicobeoordeling, praktische uitvoering van de risicobeoordeling

• Uitwerking van verschillende stappen, ondersteund door videobeelden van een praktijksituatie
• De relatie met de gebruikershandleiding
• Technisch constructiedossier

Programma tweede cursusdag:

Case-studie en opdrachten: Risico-beoordeling en -analyse
• Bedrijfssituatie en projectbeschrijving
• Voorhanden zijnde documentatie
• Situatie-analyse en inspectie
• Gevaren-identificatie en weging
• Risicoreductie

Omgang met toeleveranciers
• Welke afspraken moeten gelden met leveranciers; hoe worden deze vastgelegd?
• Verantwoordelijkheden leverancier – inkoper
• Technische inkoopspecificaties
• Uitwerking van enkele voorbeelden


Dit is een activiteit van Technotrans BV, Institute for Technology Transfer