• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

KROHNE Nederland B.V.

Nieuw radar niveaumeetinstrument voor vaste stoffen

vrijdag, 25 februari 2011

Large_pr_optiwave6300

DORDRECHT – De OPTIWAVE 6300 FMCW radar niveaumeter meet betrouwbaar het niveau van vaste stoffen. Werd er in het verleden nog gebruik gemaakt van eindschakelaars om vaste stoffen in opslagtanks en silo’s te controleren, thans neemt de vraag naar continue meetsystemen enorm toe. In vele industrieën heeft dit geleid tot een weloverwogen beleid van opslag van grondstoffen, dat uiteindelijk leidt tot lagere opslagkosten.

Voor applicaties in de bulkindustrie, heeft KROHNE d.m.v. de radar niveaumeter een betrouwbare oplossing gecreëerd voor een efficiënt voorraadbeheer van bulkgoederen en poeders. De FMCW radar niveaumeter, OPTIWAVE 6300C, is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring en beschikt over een speciale antenne, welke de typische oneffen oppervlaktes in de silo’s kan onderscheiden. Dankzij de grote dynamiek van het meetinstrument, de buitengewone efficiency van de antenne en het FMCW proces, is er geen speciale apparatuur nodig om de antenne uit te richten. De installatie is eenvoudig in bedrijf te nemen.

Stof of afzetting heeft geen effect op de meting, omdat de nieuwe druppel antenne voorkomt, dat er aanhechting plaatsvindt. Bovendien bezit de antenne uitstekende richtingseigenschappen (stralingshoek 2°) en is vanwege de contactvrije meting nagenoeg onderhoudsvrij. De gebruiker kan kiezen uit diverse materialen en antenne afmetingen. De druppelantenne met haar ellipsoïdale vorm is verkrijgbaar in afmetingen DN 80 (materiaal PP of PTFE) en DN 150 (materiaal PP). De r.v.s. variant is verkrijgbaar in de afmetingen DN 40 tot DN 150. Afhankelijk van materiaal en applicatie zijn temperaturen tot 200º en drukken tot 40 bar mogelijk. Zelfs in silo’s met een hoogte van 80 meter, meet de OPTIWAVE 6300C nog betrouwbaar.

De OPTIWAVE 6300C niveaumeter kan worden gebruikt overal waar onderhoudsvrij en betrouwbaar niveau meten vereist is. Bijvoorbeeld in silo’s, bunkers, opslagcontainers of transportbanden in de cement industrie, mijnbouw, de ijzer- en staal industrie, chemische- of papier industrie of energiecentrales.

© Krohne Nederland B.V.