• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Scharff Techniek BV

„InnoCERT2010“ De kracht van Innovatie met Stoom als achtergrond

donderdag, 25 november 2010

Large_certuss-scharff-techniek

UTRECHT – Met dit concept wil CERTUSS ontwikkelingen bij klanten optimaliseren, nieuwe wegen inslaan en de eigenschappen van de producten verder verbeteren. Dat gebeurt door innovatie in het ontwerp, besturing en de bouw.

“InnoCERT2010” staat voor CERTUSS’ hoogste doelstelling, met kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare Stoomgeneratoren, die zowel economisch als ecologisch hun tijd ver vooruit zijn en daardoor onze klanten duidelijk meetbare voordelen bieden.

Het zuinig omgaan met hulpbronnen is een uitdaging en kans tegelijk. Hij die nu de juiste beslissingen neemt spaart niet alleen energie maar ook geld.

Rendement tot 93%
In Krefeld ontwikkelt en fabriceert CERTUSS haar gas- en oliegestookte Stoomgeneratoren met ’n buitengewoon hoog rendement tot 93%, zonder gebruik te maken van warmteterugwinning uit de rookgassen. Dit wordt bereikt door toepassing van een drievoudige luchtisolatie met gelijktijdige voorverwarming van de verbrandingslucht en zeer geringe stralingsverliezen. Door gebruik te maken van de door CERTUSS ontwikkelde condensaat-warmtewisselaar PARCOVAP® kan bovendien ’n extra energiebesparing worden verkregen tot wel 13%.

Geringe onderhoudskosten
Nieuw ontwikkelde CERTUSS brandersystemen dragen zorg voor een optimale en milieuvriendelijke verbranding. De branders werken volgens ’n systeem met cirkelvormige uitstroomopeningen en zijn heel precies afgestemd op de betreffende keteltypes. Ze kenmerken zich door duidelijk merkbaar geringe onderhoudskosten ten opzichte van overeenkomstige branders. De toegepaste gasgroepen, samengesteld uit componenten van erkende fabrikanten, zijn specifiek op onze Stoomgeneratoren afgestemd. Branders en Stoomgeneratoren vormen hierdoor ’n eenheid. Om tot verdere verlaging van het energieverbruik te komen, werden voor ieder keteltype speciale rookgas-economisers (CERTECON) ontwikkeld. Door gebruikmaking van de condensatiewarmte uit de rookgassen kunnen onze klanten verbrandingsrendementen tegemoet zien van meer dan 100%. CERTUSS Stoomgeneratoren zijn seriematig ten behoeve van ’n verplicht lage NOx uitstoot met rookgasrecirculatie uitgevoerd.

Wezenlijk voordeel ten opzichte van overige ketelsystemen
In de totale energiebalans van een Stoominstallatie spelen naast het zo belangrijke stookrendement van de Stoomgenerator nog meer factoren een rol:
Een aanzienlijke besparing wordt verkregen door de korte opwarmtijd. Maximaal vijf minuten na een koude start van ‘n CERTUSS Stoomgenerator kan de klant beschikken over de volle 100% stoomcapaciteit van hoge kwaliteit, zogenoemde droge stoom met zeer geringe hoeveelheid restvocht. Door gebruik te maken van o.a. een “pilootbrander” in de branderconstructie verzekert CERTUSS u van een constant uitstekende stoomkwaliteit. U heeft direct de beschikking over de gevraagde branderbelasting en de daarmee samenhangende stoomcapaciteit zonder rekening te hoeven houden met voorspoeltijden en het wegvallen van de stoomdruk in het net. Dit is een wezenlijk voordeel ten opzichte van andere ketelsystemen.

Toepassing van de door CERTUSS ontwikkelde Thermotimat SPS besturing maakt het bovendien mogelijk het aan- resp. afschakelen van afzonderlijke Stoomgeneratoren via druk- of andere externe schakelfunkties automatisch te laten geschieden. Het gevolg hiervan is dat er alleen stoom geproduceerd wordt als erom gevraagd wordt. Dat bespaart energie en geld!

Iedere CERTUSS stoominstallatie wordt volgens de gebruikseisen van de klanten ontworpen, samengesteld en naar wens ook inbedrijf gesteld.

Steeds staat bij de ontwikkeling van onze stoomsystemen kostenbesparing voorop.

Stoom, hoe en waar u het nodig heeft.

© Scharff Techniek BV