• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Burggraaf & Partners B.V.

Hygiënisch ontwerpen voor Machinebouw en Voedingsmiddelenindustrie

vrijdag, 29 oktober 2010

Large_burggraaf

Plaats: Utrecht
Duur: 2 dagen
Kosten: €1.095,- per persoon

Omschrijving:
Volgens de machinerichtlijn moeten machines voor de levensmiddelenindustrie, en binnenkort ook voor de farmacie, zo ontworpen en gebouwd zijn dat infectie, ziekte- en besmettingsgevaar voor de consument wordt voorkomen. Daarom moeten machines voldoen aan een aantal hygiënische voorschriften.
Naar aanleiding van dit raamvoorschrift zijn twee officiële normen geschreven, te weten NEN-EN 1672-2 en ISO 14159, die zijn gebaseerd op de richtlijnen die de EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) heeft gepubliceerd.
Burggraaf & Partners is sinds 1993 gespecialiseerd in het adviseren van de voedings¬midde¬len¬industrie en farmacie, en de machinebouwers op dit gebied. In praktisch alle sectoren (bak¬ke¬rij, groente- en fruit, zuivel, vlees, dranken, biotechnologie) is het bureau actief geweest en heeft het samen met diverse organisaties tientallen trainingen en cursussen op dit gebied ver¬zorgd.
In deze cursus komen de regel- en wetgeving en de belangrijkste aspecten voor het hygië¬nisch ontwerpen aan bod, en is vanwege het consumentenbelang gericht op zowel de constructeur als de gebruiker van appa¬ratuur en installatie. De deelnemers krijgen een cursusmap mee, die als naslagwerk kan func¬tioneren.
Tijdens de cursus wordt in case-studies ingegaan op speciale voorbeeldontwerpen of appa¬ra¬tuur, die of de deelnemers aandragen of de docent al voorbereid heeft.

Programma – eerste dag
1. Welkom en Introductie
2. Wet- en regelgeving, normen, richtlijnen
3. Levensmiddelenmicrobiologie voor niet-microbiologen
4. EHEDG testmethode
5. EHEDG basisontwerpcriteria
6. Hygiënisch lassen
7. Afdichtingen en afsluiters
8. Case-studie: sproeibol

Programma – tweede dag
9. Asafdichtingen en pompen
10. Case studie: pomp
11. Reinigingsmethode
12. Ontwerp open procesapparatuur
13. Warmtebehandeling en verpakken
14. Case studies
15. Hygiënisch installeren
16. Hoe nu verder?


Dit is een activiteit van Burggraaf & Partners B.V.