• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Inventech Benelux BV

Concentratie meten direct in de tank

donderdag, 12 juni 2014

Large_concentratie_meten_direct_in_de_tank

OOSTERHOUT - Het inline meten van de concentratie (Brix) ofwel refractie index (RI) van een procesvloeistof geeft belangrijke informatie over uw proces en de kwaliteit van het product. 

Door deze parameter van uw procesvloeistof direct in de tank te meten bent u in staat uw proces bij te sturen en te optimaliseren.

De nieuwe procesrefractometer PRM-Tankα van Atago wordt direct in de wand van de tank gemonteerd. Dit maakt hem bij uitstek geschikt voor uiteenlopende processen en installatie in diverse soorten tanks (zoals in een destillatie-, condensatie-, meng-, vergisting-, extractie- of filtratietank). De refractometer van Atago meet de Brix-waarde, een andere concentratiewaarde en de temperatuur direct in de tank. 

Toepasbaar bij temperaturen van 5 tot 100°C en voorzien van een automatische temperatuur compensatie. Door zijn vlakke uitvoering blijft er geen product op de sensor achter waardoor deze gedurende een langere periode schoon blijft.