• Bewerking
 • Verpakking
 • Transport
 • Componenten
 • Opslag
 • Diensten
 • Besturing

Reed Business bv

Pomptechniek (basis)

donderdag, 06 februari 2014

Large_pomptechniek

Je leert om op verantwoorde en doelmatige wijze de onderhoudsdoelstellingen bij pompen uit te (laten) voeren. Reed Business Opleidingen verzorgt deze opleiding al meer dan 30 jaar bij toonaangevende bedrijven.

Resultaat

Na de training ben je beter in staat om op verantwoorde, doelmatige en efficiënte wijze de onderhoudsdoelstellingen bij pompen uit te voeren of te doen uitvoeren. Bovendien zal door een correcte bediening van de pomp en zijn randapparatuur de betrouwbaarheid en de levensduur toenemen.

Voor wie

De training is voor jou bestemd als je een leidinggevende, onderhoudsmedewerker of operator bent die zich bezighoudt met de bediening of het onderhoudsmanagement van pompen.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • De pomptheorie in het algemeen
 • Verdringer-pompen en centrifugaalpompen
 • Storingen en instabiliteiten aan pompen
 • Bediening van pompen
 • Onderhoud, onderhoudsvormen (break down, preventief of voorspellend)
 • Monitoring
 • Centrifugaalpomp- en leidingkarakteristieken
 • Wijziging van toerental en waaierdiameter bij centrifugaalpompen
 • Revisie van centrifugaalpompen
 • Meertrapscentrifugaalpompen
 • Uitvoering van diverse pomptypen
 • Glijringafdichtingen
 • Constructieve uitvoering van glijringafdichtingen

Bijzonderheden
De opleiding bestaat uit schriftelijk lesmateriaal en wordt ondersteund door 2 mondelinge bijeenkomsten. Via e-learning krijg je oefeningen op maat aangeboden. Afhankelijk van jouw scores op de vragen bepaalt het systeem aan welke onderwerpen je extra aandacht moet besteden en welke onderwerpen je al beheerst. Zo kun je je optimaal voorbereiden op de toets.

Inclusief e-learning

Via e-learning krijg je oefeningen op maat aangeboden. Afhankelijk van jouw scores op de vragen bepaalt het systeem aan welke onderwerpen je extra aandacht moet besteden en welke onderwerpen je al beheerst. Zo kun je je optimaal voorbereiden op de toets.


Dit is een activiteit van Reed Business bv