• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Ahoy Rotterdam

Maintenance NEXT klaar voor de next dimensies

vrijdag, 29 maart 2013

Large_maintenance-next-klaar-voor-de-next-dimensies

ROTTERDAM - Van 16 t/m 18 april 2013 vindt de tweede editie plaats van Maintenance NEXT. Als we Industrial Maintenance meetellen, organiseert Ahoy Rotterdam deze technologie- en onderhoudsexpo alweer voor de 15e keer.

Onderhoudsprofessionals wisselen kennis en visies uit om de industrie in stand te houden voor morgen. Met als motto 'NU klaar voor NEXT dimensies'.  De onderhoudsindustrie kent vandaag de dag verschillende uitdagingen. De gemiddelde levensduur van de Nederlandse installaties is hoog. Lang na de oorspronkelijk bedachte levensduur van het ontwerp draaien de assets nog op volle toeren, soms zelfs in verbeterde vorm. Veiligheid, beschikbaarheid en lage kosten per geproduceerd product zijn bekende wijzers op het dashboard van de asset manager. Onderhoud is hierbij dé sleutel tot succes. Exposanten die hun producten, diensten en advies op Maintenance NEXT presenteren, dragen bij aan een gezonde en duurzame Nederlandse industrie.

Inspiratie, interactie en innovatie
Ahoy Rotterdam is tijdens Maintenance NEXT dé plek voor kennisuitwisseling over innovatie, best practices en new business. De toekomst van het onderhoudswerk zal in alle dimensies aan bod komen. Exposanten tonen hun bewezen en innovatieve technologie met veel dynamiek en interactiviteit. Daarnaast worden op de beursvloer MegaTech Plaza’s ingericht met imposante installaties en komt er een route langs innovatieve onderhoudsoplossingen. Op een aantal podia wordt kennis gedeeld over de wetenschappelijke, innovatieve, duurzame en economische ontwikkelingen op het gebied van techniek en onderhoud. Kennisdeling om te komen tot nieuwe inzichten en toepassingen, op alle ketenniveaus. Van plantmanager tot monteur en van maintenance manager tot adviseur.
 
Klaar zijn voor morgen
Om de Nederlandse industrie klaar te maken voor morgen, is het van belang om het onderhoudsvak hernieuwd op het netvlies van jongeren te plaatsen. Een belangrijk speerpunt van Maintenance NEXT is daarom onderwijs en carrière, gericht op de onderhoudspraktijk anno NEXT. De inhoud van het kennisprogramma wordt zorgvuldig samengesteld in samenwerking met de strategische partners: NVDO, Dutch Institute World Class Maintenance, Profion, VOMI en iMaintain. Een adviescomité en programmacommissie waken over de kwaliteit, onafhankelijkheid en diversiteit van het programma.

© Ahoy Rotterdam