• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Artikel

Stromingseigenschappen van poeders en silo-ontwerp, Baeyens, J (2006)

woensdag, 09 september 2009

Large_stromingseigenschappen

Het al dan niet goed functioneren van silo’s is sterk afhankelijk van de stromingseigenschappen van poeders. Waar vrijstromende poeders meestal weinig aanleiding tot problemen geven, kunnen silo’s voor eerder cohesieve poeders falen door brugvorming of kanaalstroming. Door een goed ontwerp, gebaseerd op de stromingseigenschappen van het poeder en de interactie tussen poeder en silomateriaal, kunnen dergelijke problemen vermeden worden. In deze ‘code van goede praktijk’ worden de volgende aspecten behandeld:
• mogelijke problemen bij het uitstromen van silo’s
• de bepaling van de stromingseigenschappen van poeders
• het ontwerp van goedwerkende silo’s m.b.v. de Jenike methode
• het aanpassen van slechtwerkende silo’s

© Vlaams Centrum voor poedertechnologie