• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Materials Consult bvba

Linkedin groups: voor al uw technische vragen …

maandag, 05 maart 2012

Large_linkedin_groups_voor_al_uw_technische_vragen_vloek_of_zegen

Ik hoor velen onder u het al denken: daar zijn ze weer met die sociale media. Termen zoals facebook, twitter, Linkedin, ecademy … ze bestormen bijna dagelijks uw oren.

Vele mensen – ingenieurs en technici niet in het minst – hebben zo hun bedenkingen bij dat sociale media wereldje dat bulkt van nieuwe marketingopportuniteiten, dat mogelijkheden geeft om snel en efficiënt informatie te delen en toelaat om eenvoudig en gebruiksvriendelijk de uw nabije en de verre wereld van vrienden, leveranciers en concurrenten te volgen. Het lijkt wel een optocht van niets dan voordelen. Wie niet mee is … is gezien, zo lijkt het wel. En niets is minder waar. Jongeren zijn er vliegensvlug mee weg en delen er vingervlug allerhande informatie. Vele consumentenproducten worden groot dankzij het via de sociale media beïnvloeden van de jonge generatie; en ook in de meer industriële wereld is aanwezig zijn op de sociale media een ‘must’ als je wil verkopen aan de komende generatie en vele generaties daarna.

Maar enig scepticisme kan nooit kwaad. Delen kan ver gaan. Niet alleen loopt de privacy van menig jongere en vooruitstrevende dertiger of veertiger gevaar, niet alleen loert big brother nu om de hoek op elke hoek van de virtuele wereldkaart, maar ook stijgt het risico dat u zich naar verkeerde conclusies laat leiden door zelfverklaarde specialisten of een overdaad aan, veelal onvolledige informatie die te vinden is op het wwweb, inclusief allerhande zogenaamd gespecialiseerde ‘groepen’ op de sociale media.

In de wereld van de schade-analyse is het niet anders. Op Linkedin zijn er inmiddels vele groepen te vinden die zich bezig houden met schade-analyses in het algemeen of schade-analyses van bepaalde fenomenen of producten in het bijzonder. Met mijn nederige excuses aan de sociale media goeroe’s die graag beweren dat via die groepen een oplossing kan worden gevonden voor al uw problemen, graag toch enige randbemerkingen, ja, zelfs enkele waarschuwingen aan zij die denken dat ze via die groepen een antwoord gaan vinden op vragen zoals ‘Waardoor is de schade ontstaan?’, ‘Wat is het risico dat die schade opnieuw gaat optreden?’ of ‘Wat kunnen we er aan doen?’:

- Realiseer u dat in die groepen soms ook mensen actief zijn die ‘zogezegd’ specialist zijn, maar eigenlijk onvoldoende in de materie thuis zijn om u zinvol van antwoord te kunnen dienen. Informeer u dus eerst met wie u te maken hebt en wat hun achtergrond is alvorens u klakkeloos een antwoord op uw prangende vraag als ‘betrouwbaar’ bestempelt.

- Als alle antwoorden enigszins op elkaar lijken, is het puur menselijk om daar uw eigen antwoord uit te distilleren. Realiseer u echter dat in de verschillende antwoorden soms belangrijke subtiliteiten zitten en aangezien vele kleine verschillen een groot verschil kunnen maken, kunnen ze u ook op het totaal verkeerde been zetten.

- Vragen die in zulke groepen worden gesteld, bevatten quasi nooit voldoende informatie om, voor zij die al op verantwoorde wijze zouden willen antwoorden, ook maar aan een begin van antwoord te denken. Het enige zinvolle antwoord zouden dan bijkomende vragen zijn, zoiets in de trend van “ik heb ook die, en die, en die, en … gegevens nodig om op uw vraag te kunnen antwoorden”. Foto’s van uw installaties, constructieplannen, procesdata etc. Gaat u blindelings al die informatie geven? Hopelijk niet, want in de openheid en vingervlugheid van de sociale media zou u al snel bedrijfsgeheimen en aanverwanten in de groep meedelen.

- En wat met uw juridische aansprakelijkheid als u zomaar gebruik maakt van een amalgaam van antwoorden om daar uw eigen ogenschijnlijke waarheid uit te distilleren? Nee, ik heb het dan niet over auteursrechten, maar over uw verantwoordelijkheid indien u op basis van onvolledige, soms zelfs onjuiste informatie tot conclusies en hun implementatie zou overgaan?

- En dan heb ik het nog niet gehad over de verantwoordelijkheid van zij die antwoorden met een ogenschijnlijk pasklaar antwoord op uw prangende vraag.

U leest het … met adviesgroepen in de sociale media dient voorzichtig te worden omgegaan. Voor u het weet glijdt u onderuit, zelfs als u denkt dat het gestrooide zout wel zal volstaan. Voor bepaalde vakgebieden zijn dergelijke groepen ongetwijfeld een verrechtvaardigde zegen, maar voor het oplossen van uw technische vragen zou ik toch niet over een nacht ijs gaan. Consulteer steeds specialisten die van wanten weten en aan wie u in vertrouwen alle van belang zijnde informatie kan geven.

En laat me duidelijk zijn … sociale media zijn niet alleen voor de marketeers, maar de laatste maanden ook voor de mensheid een zegen. Alleen moeten we er zelfbewust en in wijsheid mee omgaan, opdat de zegen niet hier en daar in kleine of enorme schade zou overgaan.

© Dr. ir. Frans Vos

Dhr. Vos studeerde in 1993 af als burgerlijk materiaalkundig ingenieur aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waarna hij bijkomende cursussen volgde in de nucleaire technologie en gespecialiseerde inspectie- en analysetechnieken. In mei 1999 verdedigde hij succesvol zijn doctoraatsproefschrift over het thermisch spuiten van zelfsmerende deklagen. Na 6 jaar ervaring bij het inspectie-organisme Vinçotte International, stichtte hij in 2006 de firma “Materials Consult bvba”.

Tags: Ecademy, facebook, linkedin, twitter, advies, groepen, consultancy, schade, analyse, experts, sociale media, wijsheid, voorzichtigheid, corrosie, breuken, scheuren, slijtage, smering, bedrijfsgeheim, verzekering, gerecht, justitie, aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid, techniek, industrie, consument, vraag en antwoord