• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

PAO Techniek en Management (PAOTM)

Reactorkunde

woensdag, 04 november 2009

Large_paton

1 dag
Plaats Utrecht

Deze cursus is ontwikkeld voor wetenschappelijke en technische stafmedewerkers die niet formeel tot chemical engineer opgeleid zijn en toch de principes van het vak willen begrijpen. De cursus kan ook dienen voor het opfrissen van de kennis van chemisch technologen. Hoewel het programma een uitgebalanceerd geheel vormt, is intekenen op losse modules mogelijk. In de loop van de cursus wordt wel gebruik gemaakt van reeds behandelde stof.

Module 3: Reactorkunde; 4 november 2009
De verschillende reactortypen -geroerde batch reactor, propstroomreactor en continu doorstroomde geroerde tankreactor worden kwalitatief en kwantitatief behandeld. Verder krijgen de orde van een chemische reactie, reactorkeuze, opschaling en intrinsieke procesbeveiliging aandacht.

Module 4: Unit Operations: Destillatie; 18 november 2009
In deze module komen aan de orde: continue destillatie, typen destillatie (batch, azeotropisch, extractief, stoom) en het ontwerpen van continu destillatiekolommen.

Module 5: Unit Operations: Vloeistof-vloeistof extractie; 25 november 2009
Vloeistof-vloeistof extractie, gasabsorptie en membraanscheiding.

Module 6: Unit Operations: Solids Handling; 9 december 2009
Tijdens deze dag worden behandeld: industriële kristallisatie en precipitatie met de populatiedichtheidsbalans, vast-vloeistof scheidingen en industriële droogprocessen.

Bestemd voor
U bent chemicus, werktuigbouwkundig of natuurkundig ingenieur, fysicus of bioloog en werkzaam in de procesindustrie of op een ingenieursbureau. U heeft een academische of een HBO-achtergrond.

Resultaat
U heeft na deze cursus begrip ontwikkeld voor de grondslagen van de chemische technologie. U heeft kennis verworven van vier hoofdgebieden van de praktijk van de chemische technologie: fysische transportverschijnselen, mengen en roeren, reactorkunde en unit operations. U bent beter in staat om – bijvoorbeeld in projectteams – te communiceren met procestechnologen; u spreekt dezelfde ‘taal’.

Docent
Ir. C.M. van ’t Land, raadgevend ingenieur (Van ’t Land Processing, Enschede), ex Senior Process Development Engineer bij Akzo Nobel Central Research te Deventer. De docent is de auteur van de boeken Industrial Drying Equipment – Selection and Application (Marcel Dekker, New York, 1991).en Industrial Crystallization of Melts (Marcel Dekker, New York, 2004)

Dagindeling:
Elke dag begint om 9.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Locatie / plaats:
Utrecht

Opleidingsprijs:
€660,- per dag incl. lunches en cursus-syllabus (excl. BTW). Wanneer u voor het gehele traject inschrijft, geldt een korting van 10%.


Dit is een activiteit van PAO Techniek en Management (PAOTM)