• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Artikel

Grootste technologiebeurs Benelux terug naar Amsterdam RAI

vrijdag, 19 juni 2009

Large_hetinstrument

LEUSDENHET Instrument, de grootste technologiebeurs van de Benelux, vindt in 2010 toch niet plaats in de Jaarbeurs Utrecht, maar in Amsterdam RAI. Het evenement voor Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie wordt definitief gehouden van 28 september tot en met 1 oktober 2010.

Eerdere overeenstemming
Hiermee komt de organiserende branchevereniging FHI, federatie van technologiebranches terug op haar eerdere berichtgeving. Op 27 mei meldden FHI en VNU Exhibitions dat zij overeenstemming hadden bereikt over samenwerking tussen de evenementen HET instrument en De Industriële Week en dat zij die tegelijk in de Jaarbeurs Utrecht zouden gaan organiseren. Bij de uitwerking van die overeenkomst is gebleken dat beide partijen een verschillende interpretatie gaven aan de samenwerking. Waar de in FHI verenigde exposanten van HET Instrument als voorwaarde hadden gesteld dat hun beurs als zodanig een onafhankelijke positie in de markt moest blijven behouden, bleek VNU Exhibitions uiteindelijk de samenwerking uitsluitend aan te willen gaan op basis van integratie van HET Instrument in één groot ‘fruitschaalconcept’, waarover VNU Exhibitions als parapluorganisatie de regie zou moeten gaan voeren. Gezien de over de jaren opgebouwde internationale positie van HET Instrument en de noodzaak om zelf als exposerende bedrijven gezamenlijk de markt te kunnen blijven bewerken, konden de besturen van de verschillende FHI-branches en het federatiebestuur niet anders dan een dergelijke verkapte overname van de hand wijzen.

Samenwerking
Het bestuur van FHI ziet het stuklopen van de samenwerking als een gemiste kans voor andere, HET Instrument aanvullende, beurzen. Niettemin is men blij en vol goede moed vanwege de grote mate van unanimiteit in het proces waarin de branches voor Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie in het besluitvormingsproces met elkaar zijn opgetrokken en tot deze uitkomst zijn gekomen. Bovendien ervaren de exposanten van HET Instrument de stap ook wel als een ‘thuiskomen’ in Amsterdam, waar de beurs ooit in 1956 startte. FHI organiseert in elk geval de komende drie edities van HET Instrument, in 2010, 2012 en 2014, op de internationaal meest aansprekende plek van Nederland.

Grootste technologiebeurs Benelux
In de vier branches van FHI zijn in totaal achthonderdvijftig technologiebedrijven verenigd, waarvan er ongeveer vijfhonderdtwintig deelnemen aan HET Instrument. De totale omzet van de bij FHI aangesloten bedrijven omvat ruim zesenhalf miljard euro. Op HET Instrument 2010 worden circa achttienduizend professionele bezoekers verwacht waarvan ongeveer tachtig procent hbo of academisch is opgeleid. Daarmee is HET Instrument verreweg het grootste technologie-evenement in de Benelux.

  • Stuur door
  • Afdrukken
  • E-mail de redactie over dit onderwerp
  • Twitter dit bericht