• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

Burggraaf & Partners B.V.

Hygiënisch ontwerpen

vrijdag, 25 september 2009

Large_burggraaf

Tweedaagse cursus 25 sept. en 9 okt.
Plaats: Aristo, Utrecht Lunetten

Volgens de machinerichtlijn moeten machines voor de levensmiddelenindustrie, en binnenkort ook voor de farmacie, zo ontworpen en gebouwd zijn dat infectie, ziekte- en besmettingsgevaar voor de consument wordt voorkomen. Daarom moeten machines voldoen aan een aantal hygiënische voorschriften

Naar aanleiding van dit raamvoorschrift zijn twee officiële normen geschreven, te weten NEN-EN 1672-2 en ISO 14159, die zijn gebaseerd op de richtlijnen die de EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) heeft gepubliceerd.

Burggraaf & Partners is sinds 1993 gespecialiseerd in het adviseren van de voedingsmiddelenindustrie en farmacie, en de machinebouwers op dit gebied. In praktisch alle sectoren (bakkerij, groente en fruit, zuivel, vlees, dranken, biotechnologie) is het bureau actief geweest en heeft het samen met diverse organisaties tientallen trainingen en cursussen op dit gebied verzorgd.

In deze cursus komen de regel- en wetgeving en de belangrijkste aspecten voor het hygiënisch ontwerpen aan bod, en is vanwege het consumentenbelang gericht op zowel de constructeur als de gebruiker van apparatuur en installatie. De deelnemers krijgen een cursusmap mee, die als naslagwerk kan functioneren.

Tijdens de cursus wordt in case-studies ingegaan op speciale voorbeeldontwerpen of apparatuur, die of de deelnemers aandragen of de docent al voorbereid heeft.

Tijd: 09.00 – 17.00
Kosten: € 1095,- (excl. BTW)

Opgave: pr.visser@burggraaf.cc

Docent: Ir Wouter Burggraaf, lid EHEDG werkgroep Training & Education

Programma – eerste dag
1. Welkom en Introductie
2. Wet- en regelgeving, normen, richtlijnen
3. Levensmiddelenmicrobiologie voor niet-microbiologen
4. EHEDG testmethode
5. EHEDG basisontwerpcriteria
6. Hygiënisch lassen
7. Afdichtingen en afsluiters
8. Case-studie: sproeibol

Programma – tweede dag
9. Asafdichtingen en pompen
10. Case studie: pomp
11. Reinigingsmethode
12. Ontwerp open procesapparatuur
13. Warmtebehandeling en verpakken
14. Case studies
15. Hygiënisch installeren
16. Hoe nu verder?


Dit is een activiteit van Burggraaf & Partners B.V.