• Bewerking
  • Verpakking
  • Transport
  • Componenten
  • Opslag
  • Diensten
  • Besturing

TU Delft

Groene chemicaliën uit duurzaam Maleisisch palmafval

dinsdag, 19 april 2011

Large_maleisie

DELFT – Nederland en Maleisië gaan intensief samenwerken om de biobased economy te stimuleren. Het BE-Basic consortium – gecoördineerd door de TU Delft – en de Maleisische Innovatie eenheid UNIK van minister-president Dato Sri Najib Tun Razak tekenen vandaag in Kuala Lumpur een samenwerkingsovereenkomst om in Maleisië een consortium naar het Nederlandse model van BE-Basic op te zetten. Dit consortium, het Oil Palm Biomass Consortium (OPBC), gaat zich richten op het gebruik van palmafval als grondstof voor de chemische industrie.

Maleisië is een van ’s werelds leidende exporteurs van palmolie; een belangrijk ingrediënt van veel levensmiddelen en cosmetica. Voor de productie wordt nu alleen de palmvrucht gebruikt. “Het afval van de palmplant, zoals de stam en bladeren maar ook de verwerkte palmvruchten, kan een belangrijke bron van biomassa vormen die als alternatieve grondstof kan dienen voor de productie van bijvoorbeeld biobrandstoffen en bioplastics” aldus BE-Basic directeur Luuk van der Wielen, hoogleraar Bioscheidingstechnologie aan de TU Delft. “Met de stijgende olieprijzen wordt het gebruik van organische materialen zoals palmafval als duurzamere grondstof voor de productie van chemicaliën steeds aantrekkelijker. Door de samenwerking kunnen ook Nederlandse en internationale bedrijven toegang krijgen tot deze grondstof. Daarnaast draagt zinvol gebruik van de palmbiomassa bij aan de verdere verduurzaming van palmolie als voedselproduct.”.

Macro-economische verkenning
Een eerste stap in de samenwerking is het uitvoeren van een macro-economische verkenning van de ‘biobased economy’ in Maleisië. Maleisië geldt als een van de snelst groeiende economieën ter wereld met een groei in Bruto Nationaal Product van 5,3 % per jaar. In 2020 wil Maleisië de status van ontwikkeld land bereiken wat een economische groei van 8-10 % vereist. Tegelijkertijd heeft de Maleisische overheid tijdens de klimaattop in Kopenhagen in december 2009 de ambitie uitgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 40% te verminderen ten op zichtte van 2005. Het gebruik van palmafval voor de productie van energie, chemicaliën en materialen zou hier een belangrijke bijdrage aan moeten leveren.

Nederlands model
In het toekomstige Maleisische consortium OPBC zullen onder andere de Maleisische overheid, het Institute of Bioproduct Development of Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Putra Malaysia en andere academische partijen en spelers uit de Maleisische palmindustrie participeren. Het OPBC zal daarbij gebruik maken van de kennis en ervaring die is opgedaan binnen het Nederlandse model van publiek-private samenwerking zoals dat van het BE-Basic consortium. De Nederlandse overheid steunt deze internationale samenwerking via de Ambassade in Kuala Lumpur.

Kennisuitwisseling
De samenwerking tussen de twee consortia zal verder bestaan uit een gezamenlijk onderzoeksprogramma gericht op groene (bio)innovaties voor de chemie- en energiesector. Ook op het gebied van meer maatschappelijke thema’s zoals ketenintegratie en duurzaamheidscriteria van processen en producten gebaseerd op biomassa en afvalstromen zal volop kennis worden gedeeld. Op het gebied van onderwijs zullen beiden consortia gaan samenwerken door de uitwisseling van studenten en jonge onderzoekers tussen Nederland en Maleisië.

Over BE-Basic
BE-Basic (Biobased Ecologically BAlanced Sustainable Industrial Chemistry) is een internationaal publiek-privaat samenwerkingsverband van universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven op het gebied van duurzame chemie en ecologie. BE-Basic heeft een budget van 120 miljoen euro, waarvan de helft gefinancierd wordt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
BE-Basic streeft naar de ontwikkeling van industriële biogebaseerde oplossingen voor een duurzame maatschappij. Meer informatie: www.be-basic.org

Over UNIK
UNIK (Unit Inovasi Khas) is een speciale Innovatie Eenheid in Maleisië, opgericht door minister-president Dato Sri Najib Tun Razak. De UNIK valt direct onder de minister-president en heeft als doel om de strategie en het beleid in Maleisië te versterken om zo innovatie in het land te stimuleren.

© BE Basic